Monthly Archives: Февраль 2014

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Picture1

Հրամանագրքեր
Շարժմատյան
Արտակարգ պատահար
Գույք

Հաշվապահություն

IMG_6670Ստեղծել եմ և արդյունավետ օգտագործում եմ 1-6-րդ դասարանների ուսումնական վճարներիի գրանցման էլեկտրոնային տետր:
Տաբելներ

Տեղեկատու

2sebast_121Այս բաժնում ներառված են Սովորողների թվային միջոցների, ջեռուցման, պրոեկտորների լամպերի շահոգործման և սովորողների մասին լիարժեք տեղեկատվությունները:

Այլընտրանքային կրթություն

SAM_1216(2)Կրթահամալիրում իրականացվում է այլընտրանքային կրթություն, որը ենթադրում է հանրակրթական մյուս դպրոցներից տարբերվող ուսումնական պլաններ և ուսումնական միջավայր: Այս ամենը մանրամասն ներկայացվում է ծնողներին և նրանց հետ յուրաքանչյուր տարի կնքվում է ուսումնական պայմանագիր:

Ներառական կրթություն
Ուսումնական պլաններ
Ուսումնական պայմանագրեր

Նախակրթարան

IMG_6194_0Կրթահամալիրում նախակրթարանը ստեղծվել էր աշխատողների շահերից ելնելով, սակայն կարճ ժամանակահատվածում բարեխիղճ ու նվիրված աշխատանքի, սանիտարահիգիենիկ և ժամանակակից պայմանների շնորհիվ նախակրթարանային խմբերը կրկնապատկվեցի և եռապատկվեցին: Այժմ Հիմնական դպրոցում գործում են 2 նախակրթարանային լիարժեք խմբեր:

Նախակրթարանի փաթեթ
Մեդիա-նախակրթարան

Դասավանդողներ

DSC004122013-2014 դասաբաշխում

Դասավանդողի թվային միջոցներ
Անհատական աշխատաժամանակ
Դասավանդողի բլոգներ
Դասավանդողի CV-ներ

Լրացուցիչ ծառայություններ

DSC00392Կրթահամալիրում գործում են Երկարացված օրվա և տրանսպորտի լրացուցիչ ծառայությունները, որը մեր կրթահամալիրի առանձնահատկություններից և առավելություններից մեկն է: Յուրաքանչյուր տարի տրանսպորտի և երկարացված օրվա ծառայություններից օգտվողների թվի աճ է նկատվում, որն էլ վկայում է այն մասին, որ դրանց պահանջարկը մեծ է, և սպասարկումն էլ արդարացնում է ծնողի վստահությունը:
Երկարօրյա
Տրանսպորտ